Είμαστε δίπλα σας για κάθε σας απορία. Επικοινωνήστε με την ιατρό.
Μουσών 7-13, Αθήνα
andrianakouloura@yahoo.com
Title Image

Θεραπεία

Η θεραπεία εξαρτάται από πολλούς παράγοντες όπως το στάδιο ανάπτυξης στο οποίο βρίσκεται ο όγκος τη στιγμή της διάγνωσης.

Ανάλογα με το αποτέλεσμα της ιστολογικής εξέτασης που θα αναδείξει τη βιολογία του κάθε καρκίνου, το μέγεθος του, εάν είναι πολυεστιακός ή πολυκεντρικός καρκίνος, τις πιθανές τοποπεριοχικές ή απομακρυσμένες μεταστάσεις, θα γίνει σύσταση για νεοεπικουρική χημειοθεραπεία ή χειρουργική θεραπεία.

Η χειρουργική θεραπεία περιλαμβάνει ανάλογα με το μέγεθος του όγκου, το μέγεθος του μαστού, τις μεταστάσεις στους λεμφαδένες, την παρουσία ή όχι γονιδιακών μεταλλάξεων.

1)συντηρητική χειρουργική αντιμετώπιση (ογκεκτομή και βιοψία λεμφαδένα φρουρού με τεχνικές ογκοπλαστικής)

2)μαστεκτομη και βιοψία λεμφαδένα φρουρού ή/και λεμφαδενικό καθαρισμό συστοιχης μασχάλης

2)μαστεκτομή με διατήρηση δέρματος ή/και συμπλέγματος θηλής και θηλαίας άλω με ταυτόχρονη αποκατάσταση

Μετά τη χειρουργική θεραπεία και την πλήρη ανάλυση των βιολογικών χαρακτηριστικών και ειδικότερα της παρουσίας συγκεκριμένων τύπων υποδοχέων (όπως οι υποδοχείς οιστρογόνων, προγεστερόνης και του επιδερμικου αυξητικού παράγοντα 2(που κωδικοποιείται απο το γονίδιο HER2/neu.)συστήνεται η ανάλογη επικουρική θεραπεία.

Στη θεραπεία του διηθητικού πορογενούς καρκινώματος συχνά απαιτείται ακτινοθεραπεία ιδιαίτερα στις συντηρητικές χειρουργικές θεραπείες αλλά και μετά από μαστεκτομή όταν ενδείκνυται. Μπορεί να διενεργηθεί τόσο διεγχειρητικά όσο και μετά τη χειρουργική επέμβαση.

Η χημειοθεραπεία, η ορμονοθεραπεία, οι βιολογικοί παράγοντες και η ανοσοθεραπεία θα εξαρτηθούν από τα βιολογικά χαρακτηριστικά και το στάδιο της νόσου.