Είμαστε δίπλα σας για κάθε σας απορία. Επικοινωνήστε με την ιατρό.
Μουσών 7-13, Αθήνα
andrianakouloura@yahoo.com
Title Image

Μαγνητική μαστών

Αποτελεί μια εξέταση πολύ υψηλής ευαισθησίας ανίχνευσης κακοήθειας στο μαστό. Η ευαισθησία της μπορεί να ξεπεράσει το 90%.Η εξέταση πραγματοποιείται με τη χρήση ενδοφλέβιου σκιαγραφικού που αναδεικνύει τις περιοχές που προσλαμβάνουν παθολογικά το σκιαγραφικό μέσο.

Αυτή η εξέταση έχει σαφείς ενδείξεις ενώ χρησιμοποιείται συνήθως για την επίλυση διαγνωστικών προβλημάτων που προκύπτουν από τη μαστογραφία, το υπερηχογράφημα και την κλινική εξέταση.

Ενδείξεις

  • Για διερεύνηση νέων ευρημάτων με ύποπτα απεικονιστικά χαρακτηριστικά
  • Για τον έλεγχο ακεραιότητας ενθεμάτων σιλικόνης σε υποψία ρήξης
  • Στον προληπτικό έλεγχο γυναικών φορέων γονιδιακών μεταλλάξεων
  • Στην παρακολούθηση ασθενών που υποβάλλονται σε νεοεπικουρική χημειοθεραπεία κατα διάρκεια και στο πέρας της θεραπείας
  • Στην προεγχειρητική σταδιοποίηση διαγνωσμένου καρκίνου μαστού για την αξιολόγηση του όγκου και την πληρέστερη απεικόνιση με ανάδειξη άλλων ύποπτων εστιών που δεν είναι εμφανή στις συμβατικές εξετάσεις απεικόνισης του μαστού.