Είμαστε δίπλα σας για κάθε σας απορία. Επικοινωνήστε με την ιατρό.
Μουσών 7-13, Αθήνα
andrianakouloura@yahoo.com
Title Image

Είδη καρκίνου

Πορογενές καρκίνωμα μαστού (ειδικού και μη ειδικού τύπου)

1) Διηθητικό

Τι είναι

Είναι ο πιο κοινός τύπος καρκίνου του μαστού, αντιπροσωπεύει το 75% όλων των καρκίνων και προέρχεται από τους γαλακτοφόρους πόρους, τους αγωγούς που φέρνουν το γάλα στη θηλή.

Αιτίες

Όπως με κάθε άλλο τύπο καρκίνου , το διηθητικό καρκίνωμα του μαστού προκύπτει ως αποτέλεσμα ενός ανεξέλεγκτου πολλαπλασιαμού κυττάρων (στην περίπτωση αυτή εντοπίζονται στο επίπεδο των πόρων του μαστού)τα οποία διαφεύγοντας από τους κυτταρικούς μηχανισμούς ελέγχου αναπαράγονται με μεγάλη ταχύτητα.

Τα αίτια δεν είναι πλήρως γνωστά ωστόσο υπάρχουν παράγοντες κινδύνου που μπορούν να επηρεάσουν την εξέλιξη της νόσου.

Συμπτώματα

-Αλλαγή στο σχήμα ή στο μέγεθος του μαστού

-Παρουσία ψηλαφητού όγκου στο μαστό

-Πάχυνση (οίδημα) δέρματος

-Ψηλαφητή μάζα στη μασχάλη

-Ερυθρότητα σε κάποιο σημείο του μαστού

-Έκκριμα από τη θηλή

-Συνεχής πόνος στο μαστό

-Τυχαίο μαστογραφικό εύρημα με τη μορφή αποτιτανώσεων(εναποθέσεις αλάτων ασβεστίου στους πόρους,που εμφανίζονται σαν μικρές λευκές κηλίδες στη μαστογραφία)

Διάγνωση

-Κλινική εξέταση

-Μαστογραφία(σαν περιοχή διαταραχή αρχιτεκτονικής ή συρρέουσες αποτιτανώσεις)

-Υπερηχογράφημα(μαστού και μασχαλιαίων κοιλοτήτων)-εμφανίζεται σαν όγκος με ανώμαλα όρια , αυξημένη εσωτερική αγγείωση κ.α)

-Σε ορισμένες περιπτώσεις μαγνητική μαστών

-Κυτταρολογική εξέταση εκκρίματος θηλής

-Βιοψία δια κόπτουσας βελόνης

-Στερεοτακτική Βιοψία (Mammotome) σε περιπτώση μικροαποτιτανώσεων

Πρόγνωση

Η πρόγνωση διαφέρει από ασθενή σε ασθενή, ποικίλλει ανάλογα με το στάδιο στο οποίο βρίσκεται κατα τη διάγνωση(το βαθμό εξάπλωσης του όγκου-μετάσταση στους περιβάλλοντες ιστούς, στους λεμφαδένες ή σε άλλα όργανα)ή/και την  ταυτόχρονη παρουσία άλλης κακοήθειας.

Θεραπεία

Η θεραπεία εξαρτάται από πολλούς παράγοντες όπως το στάδιο ανάπτυξης στο οποίο βρίσκεται ο όγκος τη στιγμή της διάγνωσης.

Ανάλογα με το αποτέλεσμα της ιστολογικής εξέτασης που θα αναδείξει τη βιολογία του κάθε καρκίνου, το μέγεθος του, εάν είναι πολυεστιακός ή πολυκεντρικός καρκίνος, τις πιθανές τοποπεριοχικές ή απομακρυσμένες μεταστάσεις ,θα γίνει σύσταση για νεοεπικουρική χημειοθεραπεία ή χειρουργική θεραπεία .

Η χειρουργική θεραπεία περιλαμβάνει ανάλογα με το μέγεθος του όγκου, το μέγεθος του μαστού, τις μεταστάσεις στους λεμφαδένες, την παρουσία ή όχι γονιδιακών μεταλλάξεων

1)συντηρητική χειρουργική αντιμετώπιση (ογκεκτομή και βιοψία λεμφαδένα φρουρού με τεχνικές ογκοπλαστικής)

2)μαστεκτομη και βιοψία λεμφαδένα φρουρού ή/και λεμφαδενικό καθαρισμό συστοιχης μασχάλης

2)μαστεκτομή με διατήρηση δέρματος ή/και συμπλέγματος θηλής και θηλαίας άλω με ταυτόχρονη αποκατάσταση

Μετά τη χειρουργική θεραπεία και την πλήρη ανάλυση των βιολογικών χαρακτηριστικών και ειδικότερα της παρουσίας συγκεκριμένων τύπων υποδοχέων (όπως οι υποδοχείς οιστρογόνων, προγεστερόνης και του επιδερμικου αυξητικού παράγοντα 2(που κωδικοποιείται απο το γονίδιο HER2/neu.)συστήνεται η ανάλογη επικουρική θεραπεία.

Στη θεραπεία του διηθητικού πορογενούς καρκινώματος συχνά απαιτείται ακτινοθεραπεία ιδιαίτερα στις συντηρητικές χειρουργικές θεραπείες αλλά και μετά από μαστεκτομή όταν ενδείκνυται. Μπορεί να διενεργηθεί τόσο διεγχειρητικά όσο και μετά τη χειρουργική επέμβαση.

Η χημειοθεραπεία, η ορμονοθεραπεία, οι βιολογικοί παράγοντες και η ανοσοθεραπεία θα εξαρτηθούν από τα βιολογικά χαρακτηριστικά και το στάδιο της νόσου.


2) Πορογενές καρκίνωμα In situ (DCIS) (όταν περιορίζεται μέσα στους γαλακτοφόρους πόρους)

Ήταν κάποτε σπάνιο αλλά ο επιπολασμός του έχει αυξηθεί τις τελευταίες δεκαετίες λόγω της αύξησης του προληπτικού πληθυσμιακού ελέγχου με μαστογραφία.

Συμπτώματα

-Τυχαίο εύρημα σε μαστογραφικό έλεγχο

-Τυχαίο εύρημα σε βιοψία με κόπτουσα βελόνη ογκιδίου μαστού με άτυπα χαρακρηριστικά

Έκκριμα θηλής συχνότερα αιματηρό

Διάγνωση

-Κλινική εξέταση

-Μαστογραφία

-Υπερηχογράφημα μαστων

-Μαγνητική όταν ενδύκνυται

-κυτταρολογική εξέταση εκκρίματος θηλής

-Στερεοτακτική βιοψία(Mammotome)

Θεραπεία

Θα εξαρτηθεί από την έκταση της νόσου, το μέγεθος του μαστού και την παρουσία γονιδιακών μεταλλάξεων.

Πραγματοποιείται

-ογκεκτομή υπό την καθοδήγηση συρμάτινου οδηγού(hook)που έχει τοποθετηθεί προεγχειρητικά υπο μαστογραφική καθοδήγηση.

-μαστεκτομη με διατήρηση δέρματος ή/και θηλής -θηλαίας άλω και βιοψία λεμφαδένα φρουρού

Η Ακτινοθεραπεία ενδείκνυται σε περιπτώσεις ογκεκτομής και μετά από συζήτηση από το ογκολογικό συμβούλιο ενώ σε περιπτώσεις μαστεκτομής η ακτινοθεραπεία δεν είναι αναγκαία.

Λοβιακό καρκίνωμα μαστού

Αποτελεί μία συχνή μορφή καρκίνου η οποία δεν περιορίζεται αποκλειστικά στα κύτταρα του μαστού αλλά μεταφέρεται και στους γύρω ιστούς. Αναπτύσσεται σε αρχικά στάδια στα γαλακτοπαραγωγά λόβια του μαστού που είναι υπεύθυνα για την παραγωγή του γάλατος. Εμφανίζει ποικίλα συμπτώματα τα οποία μπορεί να είναι διόγκωση στην περιοχή του μαστού ή της σύστοιχης μασχάλης, πόνο στη θηλή ή στον μαστό. Εισολκή (γύρισμα προς τα μέσα) της θηλής ή του δέρματος, δέρμα που μοιάζει με φλοιό πορτοκαλιού, ερυθρότητα κα.

Τριπλά αρνητικός καρκίνος μαστού

Ο τριπλά αρνητικός καρκίνος μαστού αποτελεί μία επιθετικής μορφής τύπου καρκίνο του μαστού ο οποίος έχει συχνότητα εμφάνισης περίπου 1 στις 10 περιπτώσεις. Αφορά περιπτώσεις καρκίνου του μαστού που εντοπίζονται αρνητικοί οι δύο ορμονικοί υποδοχείς  (οιστρογόνων και προγεστερόνης) ενώ ταυτόχρονα στερούνται έκφρασης του υποδοχέα του γονιδίου cerbB2.

Λέμφωμα μαστού

Το λέμφωμα μαστού εμφανίζεται συνήθως σε γυναίκες που βρίσκονται στην 5η με 6η δεκαετία της ζωής τους. Πρόκειται για μία ανώδυνη ψηλαφητή μάζα που εντοπίζεται συνήθως στο άνω έξω τεταρτημόριο του μαστού. Εντοπίζεται τυχαία κατά το μαστογραφικό έλεγχο ενώ κάποια συνήθη ύποπτα συμπτώματα για λέμφωμα μαστού είναι η τοπικός πόνος και η φλεγμωνή της περιοχής. Η ακτινολογική εικόνα του λεμφώματος μοιάζει με εκείνη του καρκίνου του μαστού.

Νόσος Paget

H νόσος Paget του μαστού είναι η διήθηση του δέρματος της θηλής και/ή της θηλαίας άλω από καρκινικά κύτταρα που είναι του τύπου πορογενούς καρκινώματος. Η νόσος paget τις περισσότερες φορές εμφανίζεται ταυτοχρόνως με τουλάχιστον έναν ή και περισσότερους όγκους στο εσωτερικό του μαστού. Οι όγκοι που συνυπάρχουν με την νόσο Paget είναι πορογενούς τύπου (in situ ή διηθητικοί). Σε πολύ σπάνιες περιπτώσεις μπορεί να τη συναντήσουμε μόνο στο δέρμα, χωρίς να έχει εμφανιστεί όγκος σε άλλα σημεία του μαστού. Μπορούμε να αναγνωρίσουμε τη νόσο Paget ακόμα και οπτικά καθώς τα συμπτώματα της είναι ερυθρότητα στην περιοχή της θηλής καθώς επίσης και εικόνα απολέπισης. Είναι σημαντικό κατά τη διάγνωση να αποκλειστούν δερματίτιδες ή εκζέματα

Φλεγμονώδης καρκίνος μαστού

Ο φλεγμονώδης καρκίνος του μαστού εμφανίζεται όταν τα καρκινικά κύτταρα εμποδίζουν την λειτουργία των λεμφικών αγγείων στο δέρμα του μαστού με αποτέλεσμα το λεμφικό υγρό, μέσα στο οποίο μεταφέρονται τα λευκά αιμοσφαίρια, δεν είναι σε θέση να ρέει κανονικά μέσου του ιστού των μαστών. Ο φλεγμονώδης καρκίνος του μαστού αποτελεί μία σχετικά σπάνια και επιθετική μορφή καρκίνου. Δεν μπορεί να διαγνωστεί διά της ψηλάφησης και της αφής καθώς δεν εμφανίζει συμπαγή ογκίδια, αναδεικνύοντας τη σημασία του προληπτικού ελέγχου. Λόγω της φύσης του τα κυριότερα συμπτώματα είναι ορατά πάνω στο δέρμα και περιλαμβάνουν οίδημα και ερυθρότητα σε ένα μεγάλο μέρος της επιφάνειας του μαστού, εικόνα μελανιάσματος και επιδερμόδα με υφή παρόμοιας της φλούδας πορτοκαλιού. Εμφανίζεται κατά κανόνα σε μικρότερες ηλικίες απ’ ότι οι άλλες μορφές καρκίνου του μαστού

Μικροαποτιτανώσεις