Είμαστε δίπλα σας για κάθε σας απορία. Επικοινωνήστε με την ιατρό.
Μουσών 7-13, Αθήνα
andrianakouloura@yahoo.com
Title Image

Φυλλοειδής όγκος μαστού

Τι είναι ο φυλλοειδής όγκος μαστού;

O φυλλοειδής όγκος μαστού είναι ένας σπάνιος ινοεπιθηλιακός όγκος (<1% των όγκων του μαστού) που δημιουργείται από τον ενδιάμεσο ιστό που συνδέει τα λόβια (τους αδένες που παράγουν το γάλα) και τους γαλακτοφόρους πόρους (ένα σύστημα από σωλήνες που μεταφέρουν το γάλα στη θηλή) που ονομάζεται στρώμα. Αυτοί οι όγκοι είναι ως επί το πλείστον καλοήθεις, έχουν όμως την τάση να μεγαλώνουν γρήγορα.


Σε ποιες κατηγορίες χωρίζεται και σε ποια ηλικία εμφανίζεται;

Ο φυλλοειδής όγκος μαστού χωρίζεται σε τρεις υποκατηγορίες καλοήθη, eνδιάμεσο (borderline) και κακοήθη φυλλοειδή όγκο.

Εμφανίζεται συνήθως σε ηλικίες μεταξύ 20 και 40 ετών σαν ανώδυνο κινητό μόρφωμα ενώ τις περισσότερες φορές μοιάζει με ινοαδένωμα.


Φυλλοειδής όγκος: Διάγνωση και θεραπεία

Διάγνωση

Η διάγνωση πραγματοποιείται με κλινική εξέταση και συμπληρωματικό υπερηχογράφημα μαστών. Η τελική όμως διάγνωση πραγματοποιείται με βιοψία.

Θεραπεία

Ο φυλλοειδής όγκος μαστού έχει ως ενδεδειγμένη θεραπεία την χειρουργική αφαίρεση με ευρεία ογκεκτομή (εξαιρείται με υγιές όριο 1 εκατοστού πέριξ του όγκου) η οποία είναι απαραίτητη για να μειώσουμε τα ποσοστά υποτροπής (δηλαδή να επανεμφανιστεί φυλλοειδής όγκος στο ίδιο σημείο).

Σε περίπτωση που η βιοψία δείξει ότι τα όρια δεν είναι καθαρά απαιτείται επανεπέμβαση.

Σε φυλλοειδείς όγκους αυξημένων διαστάσεων και ιδίως σε μικρούς μαστούς η χειρουργική αντιμετώπιση συνίσταται σε μαστεκτομή με ταυτόχρονη αποκατάσταση.

Δεν είναι αναγκαία η βιοψία λεμφαδένα φρουρού της σύστοιχης μασχάλης παρά μόνον όταν έχει επιβεβαιωθεί προεγχειρητικά η παρουσία κακοήθους φυλλοειδούς όγκου. Αντίστοιχα για τη θεραπεία ενδέχεται να ακολουθήσει ακτινοθεραπεία ή χημειοθεραπεία στη σπάνια περίπτωση μετάστασης.


Παρακολούθηση

Η παρακολούθηση γίνεται ανά τακτά χρονικά διαστήματα τα πρώτα έτη (κάθε 4 με 6 μήνες) λόγω της τάσης υποτροπής αυτού του ιδιαίτερου όγκου.


Έχετε περισσότερες απορίες ή θέλετε να κλείσετε ένα ραντεβού εκτίμησης; Επικοινωνήστε μαζί μας εδώ